intriguee

30 tekstów – auto­rem jest in­tri­guee.

-na baj­kach zos­ta­liśmy wychowani
-a po­tem rzu­ceni na głęboką rzeczywistość. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:59

na­wet nie do­ceniałaś ja­kie miałaś szczeście a te­raz sie­dzisz i płaczesz marząc żeby wróciło. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 23 września 2010, 17:22

Prze­cież nie po­win­no się cier­pieć przez osobę którą się kocha. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 sierpnia 2010, 20:46

już tak cza­sem mam że szu­kam in­ne­go po­wodu do płaczu i smut­ku niż ten który mam na codzień.. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 4 sierpnia 2010, 11:13

zmyj ze mnie tę miłość wraz z deszczem.

18.07.10 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 lipca 2010, 18:28

Two­ja nieobec­ność jest jak tłum ludzi- wszędzie jej pełno. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 czerwca 2010, 20:16

ko­lej­ny raz uk­ry­wasz prze­de mną praw­de mówiąc : " to dla Two­jego dob­ra ", oso­bis­cie wo­le wie­dzieć na czym stoje. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 czerwca 2010, 17:12

w tych cza­sach za uczci­wość tra­cisz przy­jaciół , ale ja nie umiem pat­rzeć w oczy przy­jacielo­wi z kłam­stwem na us­tach . 

myśl
zebrała 59 fiszek • 13 maja 2010, 21:20

znajdź sposób od­biera­nia te­go , co zdziałałaś. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 kwietnia 2010, 09:26

w słowach wszys­cy mężczyźni są do siebie po­dob­ni , czy­ny do­piero odsłaniają różnice. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 22 kwietnia 2010, 18:51
intriguee

Lubie czytac ksiazki , tanczyc i fotografowac.; ).

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

intriguee

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność